Службата по трудова медицина към Медико Инженеринг Груп

Служба по трудова медицина към
МЕДИКО ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП

BG  |  EN

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
+359 888 583 169

Службата по трудова медицина към Медико Инженеринг Груп

Службата по трудова медицина към Медико Инженеринг Груп ООД.
Подобрявайки работната среда и условията на труд, ние повишаваме стандарта на нашите клиенти!

ЗА НАС

Службата по трудова медицина към Медико Инженеринг Груп ООД се е наложила в ключови за страната градове като София, Варна, Бургас, Пловдив, и Русе. Фирмената политика утвърждава стремежа към мобилност и гъвкавост.

прочети още...
НОВИНИ

Приеха нова наредба за командироване..

Обн. Дв, бр. 2 от 6 януари 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. за приемане на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

прочети още...
УСЛУГИ

В преследването на своите цели ние разполагаме с пълен набор от инструменти:
- карти за оценка на риска;
- профилактични прегледи;
- лабораторни измервания;
и анализи на заболяемостта са само някои от тях.
По същество работата ни се състои в ...

прочети още...